• تاریخ: 2021/09/04
  • شناسه خبر: 19913

استراتژی راهبردیِ دولتِ مردمی:”عبادت به جز خدمتِ خلق،نیست”

آفتاب دنا:استراتژی راهبردی دولت مردمی و جهادی را برای توسعه،پیشرفت و احیاء مجد و عظمت ایران ارج می نهیم و توفیق شان را تا دستیابی به تحقق اهدافِ متعالی،مسئلت داریم. به گزارش پایگاه خبری آفتاب دنا، سیاوش نریمان،شاعر،نویسن ...

آفتاب دنا:استراتژی راهبردی دولت مردمی و جهادی را برای توسعه،پیشرفت و احیاء مجد و عظمت ایران ارج می نهیم و توفیق شان را تا دستیابی به تحقق اهدافِ متعالی،مسئلت داریم.

به گزارش پایگاه خبری آفتاب دنا، سیاوش نریمان،شاعر،نویسنده و استادیار دانشگاه طی یادداشتی آورده است:

باسمه الحقِّ المُبینِ
سلامی چو بویِ خوشِ آشنایی.
همگان واقف اند و شاهد که امروزه تغییرِ ساختارِ مدیریتی کشور که در هفته ها و ماههای آتی نیز آهنگ شتابنده تری به خود خواهد گرفت،تنفُّسی حیات بخش برای جامعه پدید آورده که وقوع این تغییر و تحوُّلِ محسوس، نیازی به اثبات و استدلال ندارد./آفتاب آمد دلیلِ آفتاب/گر دلیلت باید، از وی رُخ متاب/.
مردمِ صبور امّا ملولِ از مواعیدِ محقق نشده دولتِ سابق،نسیمِ امیدآفرینِ حیات را با ظهور دولتِ مردمی در زندگی خویش، حسّ کرده و به فردایی بسیار متفاوت تر از گذشته، امیدوار شده اند.
تاسیسِ کابینه دولت سیزدهم با ترکیبی متشکل از وزراء پرنشاطِ فعّال، پاکدست و عناصری مجرَّب و کاربلد و حضورشان در دومین روز آغاز به کار در میان مردمِ چشم به راه،خونی تازه در رگهای خشکیده توده های آزرده خاطر تزریق کرده که خاطراتِ ایثار،جهاد و ‌دلدادگیِ آغازین سال های دهه نخست انقلاب و هشت سال دفاع حماسی و مقدَّس را در اذهان متبادر می کند.
در نخستین دیدارِ رهبرِ پارسا و حکیم مان امام خامنه ای”حَفَظَهُ اللهُ” با رئیس جمهور جهادی و کابینه سیزدهم،ضمن رضایتمندی از حرکت های نوین دکتر رئیسی،اعتناءِ بدون فوت وقت به ساماندهی اقتصاد، تامین نیازهای اولیه و حیاتی ملَّت،مهارِ بیماریِ کووید ۱۹ و تسریع در پروسه واکسیناسیون،از نگاه ایشان،پنهان نمانده و کابینه را در تحققِ این مهمّات،تحریض و تشجیع فرموده اند‌.
یقیناََ تیمِ منسجم دولتِ مردمی،هرگز بسان مرفَّهانِ اشرافیت پیشه دولت گذشته که با فرصت سوزی، حلِّ مشکلات را به برجامِ نافرجام،گره زده بودند،عمل نخواهد کرد؛ بلکه با الهام گیری از نقشه راهِ رهبریت حکیمانه،مدیریت مشفقانه ریاست جمهور،وفاق و همراهی مردم،پنجره های امید را به روی خلق خواهند گشود و صد البته قطارِ توسعه و ترقِّی تا نیلِ بدانچه زیبنده این میهن بلندآوازه است،از حرکت باز نخواهد ایستاد و از خباثتِ نفسِ خنّاسان و معاندان هم،خوفی به دل،راه نخواهند داد و به تعبیرِ منطق قرآن:/وَ لَا یَخافونَ لَومَهَ لائمِِ.
اینک برای خاتمه دادن به پدیده شومِ اشرافیگری و ویژه خواری،که از اهدافِ غاییِ دولتمردان فعلی ست و مطمحِ نظرِ رهبریِ معظَّم انقلاب، حضرت آیت الله خامنه ای و در راستای تحققِ همین پروسه،وزیرِ شجاعِ تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رانتخواران و مشاوران نجومی بگیرِ شستا و هلدینگ را اخراج کرده اند تا مختلِسان،بدانند که:/باش تا صبحِ دولتت بدمد/کاین هنوز از نتایجِ سحر است/.
حضور ریاستِ مشفقِ قوه مجریه و وزراء انقلابی ایشان در میان مردم و گفتگوی چهره به چهره با مردمی که از مافیای مزمنِ قاچاق کالا و دارو،تنش آبی، معضلِ کمبود مرغ و لجام گسیختگی و سیرِ تصاعدی قیمت آن،و ویرانی های به جامانده از دولتمدارانِ گریزانِ از عدالت،به تنگ آمده بودند،مرهمی ست بر زخمهای کهنه شان تا از این محمل،به اعتمادِ ولیِّ نعمتان انقلاب پاسخ داده شود و وعده های انتخاباتی شان عملیاتی گردد.نوکِ تیز پیکانِ قلمِ نگارنده این جستار،متوجه آنانی ست که شعارهای دهن پرکُنِشان در هشت سالِ اخیرِ،گوش مُلک و مَلَک را کَر کرده بود و اینک آهِ آتش سوزِ مردمِ مغموم، در همین نشئه دنیوی، دامنگیرشان خواهد بود.
بنابراین آنچه را که آنان با تلبیس و حرف درمانی، وعده داده بودند،سیِّد پاک سیرتِ جهادی بر سرِ آن است که به جا آوَرَد.به قول حافظ راز شیراز :/مریدِ پیرِ مغانم زِ من مَرنج ای شیخ/چرا که وعده تو کردی و او به جای آورد/.
یقیناََ حضور در واقعه قیامت که گریز و گزیری از آن نیست، پاسخِ اعضاء، جوارح و جوانحِ متعدیِّانِ به حقوق مردم، مصیبت بارتر است و رسواکننده تر و چه حکیمانه فرموده است حافظ غزلسرای ما:/فردا که پیشگاهِ حقیقت شود پدید/شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد/
و نصِِّ بیِّنِ قرآن کریم هم ناظر بر همین نکته است که:”الیوم نَختِمُ علی افواهِهِم و تُکَلِّمُنا ایدیهِم و تَشهَدُ ارجُلُهم بما کانوا یَکسِبونَ”
بدین معنا که امروز “قیامت”مُهر خموشی بر دهانشان می زنیم و دست و پاهای شان بدانچه انجام داده اند،گواهی می دهند.
غارتگران و غاصبانِ حقوق الناس که به قول طنز پرداز مشهور فارس،عبید زاکانی که گفته بود:”این زمان،پنج پنج می دزدند”نمی دانند که به تعبیر آن عارف شاعر نامدار:/این جهان،کوه است و فعلِ ما ندا/سوی ما آید نداها را صدا/ فعلِ تو کان زاید از جان و تنت،/همچو فرزندی بگیرد دامنت/با زبان گرچه که تهمت می نهند/دست و پاهاشان، گواهی می دهند/.
از سوی دیگر،آنانکه ردای خدمت به تن می کنند تا گِرهِ کوری از زندگی مردم بگشایند و روح مجروحِ مردم را بنوازند،در صحیفه قلب ها بسانِ اسطوره ای جاودان،خواهند ماند که سعدی شیراز نیز گفته است: “طریقت به جز خدمتِ خلق،نیست”.
پیگیری،اجراء و عملیاتی کرده حلقه مفقوده “عدالت”در دولت سابق، در گفتمان دولت مردمی به عنوان مطالبه عمومی،چنان حائز اهمیت است که رهبری معظم،در دیدار با کابینه جدید فرموده بودند: هر بخشنامه ای که صادر می کنید باید پیوست عدالت داشته باشد.به یقین اشارات ایشان،ناظرِ بدین سخن بزرگان دین است که قوام و دوام دولت ها و حکومت ها،منوط به همین عدالت در همه ساحت هاست و این که هر پدیده ای و انسانی در جای مناسبِ خود به کار گمارده شود؛که گفته اند:”العَدلُ وَضعُ کُلِّ شَیئِِ عِندَ مَوضِعِهِ”: /عدل چِبوَد وضع اندر موضعش/ظلم چِبوَد وضع در ناموقعش/عدل چبوَد آب دِه اشجار را/ظلم چبوَد آب دادن خار را/.
بازسازی و بازپروریِ مقوله فرهنگِ عمومی جامعه نیز که وزیر گرانمایه فرهنگ و ارشاد اسلامی به انزوای آن اشاره کرده اند،از نگاه تیزبین و بصیرتمند رهبر حکیم انقلاب نیز،مکتوم نمانده است و تصریح فرمود اند که مظاهرِ آن باید در سبک زندگیِ اسلامی ایرانی و اجتناب از اسراف و تبذیر،تجلِّی یابد.
استراتژی راهبردی دولت مردمی و جهادی را برای توسعه،پیشرفت و احیاء مجد و عظمت ایران ارج می نهیم و توفیق شان را تا دستیابی به تحقق اهدافِ متعالی،مسئلت داریم.
/این همه گفتیم لیک اندر بسیچ/بی عنایات خدا هیچیم هیچ/
با ارادت تمام و اخلاص مدام:سیاوش نریمان
۱۴۰۰/۶/۱۳

نام:

ایمیل:

نظر:

لطفا توجه داشته باشید: نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهد شد و نیازی به ارسال مجدد نظر شما نیست