استان کهگیلویه وبویراحمد دردفاع مقدس

استان کهگیلویه وبویراحمد دردفاع مقدس

از افتخارات این استان در دفاع مقدس کسب مقام اول در اعزام نیرو از نظر جمعیت به جبهه‌های جنگ بوده است . ۵۷نفر از شهدای استان مسئولیت فرماندهی تیپ یا گردان داشته‌اند و روستای ده برآفتاب و قاسم آبادجلیل بیشترین شهید راتقدیم و ۲ خانواده‌ی ۳شهیدی و۲۳ خانواده ۲ شهیدی در استان وجود دارد.