استان کهگیلویه وبویراحمد دردفاع مقدس

از افتخارات اين استان در دفاع مقدس كسب مقام اول در اعزام نيرو از نظر جمعيت به جبهه‌هاي جنگ بوده است . 57نفر از شهداي استان مسئوليت فرماندهي تيپ يا گردان داشته‌اند و روستاي ده برآفتاب و قاسم آبادجليل بيشترين شهيد راتقديم و 2 خانواده‌ي 3شهيدي و23 خانواده 2 شهيدي در استان وجود دارد. ...