• تاریخ: 2015/12/21
  • شناسه خبر: 4936

راه‌های حقوقی انحلال عقد نکاح

زندگی مشترکی که آغاز می‌شود همیشه تا پایان ادامه ندارد و در طول مسیر ممکن است به دلایلی مختلفی با یک چالش روبرو شده و از هم بپاشد. طلاق تنها یکی از راه‌های پایان زندگی مشترک است و... ...

258746_228

زندگی مشترکی که آغاز می‌شود همیشه تا پایان ادامه %۸