• تاریخ: 2014/04/20
  • شناسه خبر: 643

اقتصاد و فرهنگ، دو بال پرواز به سوی تعالی کشور

سیدولی موسوی- مدیر مسئول نسیم دنا //شرکت گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۲ و حضور در راهپیمایی۲۲ بهمن که با وجود تحریم دشمنان با شکوه و با عظمت برگزار شد بعد سیاسی نظام را به خوبی تقویت و مخالفان نظام اسلامی ...

سیدولی موسوی- مدیر مسئول نسیم دنا //شرکت گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۲ و حضور در راهپیمایی۲۲ بهمن که با وجود تحریم دشمنان با شکوه و با عظمت برگزار شد بعد سیاسی نظام را به خوبی تقویت و مخالفان نظام اسلامی را در سراسر جهان مایوس کرد و در شرایط کنونی اقتصاد و فرهنگ نیز باید مانند بعد سیاسی کشور تقویت شوند تا زمینه افزایش اقتدار ایران اسلامی در منطقه و جهان بیش از پیش فراهم شود.

1526

.مقام معظم رهبری در نامگذاری امسال، راه را مشخص فرمودند،راه رسیدن به اقتصاد و فرهنگ در سایه عزم ملی به این معنا ست که همه به خوبی بدانند که توسعه کشور وابسته به رشد اقتصادی و فرهنگی است و در این مسیر گام بردارند و پرداختن به بعد مدیریت جهادی ،که همه مسئولان را برای راهنمایی بهتر در مسیر فرا می خواند.اقتصاد و فرهنگ به عنوان دو بال پرواز به سوی تعالی کشور است  که با این دو بال می توان به حرکت و پیشرفت کشور شتاب بیشتری داد.

امروز فرهنگ مهمترین عنصر هویت ساز در یک جامعه است و اساساً شناخت هویت یک ملت بدون شناخت فرهنگ آن امکان پذیر نیست. تمدن ها در حقیقت شکل عینیت یافته و تجسم خارجی فرهنگ جوامع هستند و لذا شناخت تمدن ها نیز منوط به درک صحیح از فرهنگ جوامع انسانی است.از آنجا که فرهنگ اساس هویت، هوای تنفس و ضامن استقلال و موجودیت یک ملت است، بدیهی است که سیاست گذاری و برنامه ریزی برای رشد و ارتقاء فرهنگی جامعه امروز امری ضروری به نظر می رسد.

فرهنگ بستر شکل‌گیری و خیزش هر نوع حرکت علمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. به این ترتیب، هیچ طرحی بدون در نظر گرفتن یک پیوست فرهنگی مبتنی بر الگوهای بومی، ملی و دینی نمی‌تواند در مسیر موفقیت قرار بگیرد. این نکته‌ای است که غرب در تمامی محصولات و کالاها و حتی دانش وارداتی به دیگر کشورها لحاظ نموده است.

یکی از اساسی‌ترین ارکانی که می‌تواند فرهنگ ناب ایرانی‌اسلامی را در مسیر اصلی‌اش جاری سازد و به تحقق اقتصاد مقاومتی منجر شود برخورداری از یک مدیریت جامع براساس معیارهای بومی، ارزش‌های ملی و باورهای مذهبی است.

مردم ،مسئولان ورسانه ها   همه باید برای تحقق شعار سال قدم بر دارند.رخنه فرهنگی دشمن امروز بسیارخطرناک تر از دیروز است و ارتقاء فرهنگ عنی اسلامی وایرانی در این برهه از زمان از اهمیت والایی برخوردار است چرا که توسعه فرهنگ زیر بنای توسعه اقتصادی و سیاسی برگرفته از باورها و اعتقادات یک ملت است.

تشکیل کارگروه ویژه برای تحقق شعار سال در استان

مدیریت ارشد استان با تشکیل یک کارگروه ویژه برای تحقق شعار سال واستفاده از ظرفیتها وپتانسیلهای موجود در استان برای شتاب گرفتن حرکت توسعه وپیشرفت این دیار بهره جوید.دستگاههای فرهنگی باید فعال شوند ومسائل فرهنگی را پررنگ تر از همیشه جلوه گر نمایند وروح شادابی ونشاط فرهنگی را در جامعه گسترش دهند.با  امکانات ومواهب الهی  فراوانی که دراستان  وجود دارد می توان با مدیریت صحیح واصولی به توسعه استان در بخشهای مختلف دست یافت.  امید می رود در سال جاری همه مردم ومسئولان با وحدت وهمدلی به سمتی حرکت کنند که بستر ساز شکوفایی اقتصادی وتعالی فرهنگی درجامعه شود وایران اسلامی با جوانان باغیرت ودلیرش به سمت فتح قله های علمی ،فرهنگی،اقتصادی واجتماعی گامها را مستحکم وبا صلابت تر از هر زمان دیگر بردارد.