• تاریخ: 2015/09/22
  • شناسه خبر: 4422

مدیرکل ثبت اسناد واملاک کهگیلویه وبویراحمد:

بیش از ۲۰۰مرتبه بازرسی از دفاتر اسناد رسمی ،ازدواج وطلاق وبررسی ۸۳۵۸۷ سند در سال گذشته

سعید محوری تشدید بازرسی مستمر از دفاتر اسناد رسمی ازدواج وطلاق برای جلوگیری از تخلف وارائه خدمت در چهار چوب قانون را از وظایف ثبت اسناد عنوان کرد وگفت در مجموع در سال 93 تعداد 209 مرتبه بازدید ودر سال جاری تا کنون 104مرت ...

نسیم د6نا : مدیرکل ثبت اسناد واملاک استان کهگیلویه وبویراحمد از ۱۶۴مرتبه بازرسی از دفاتر اسناد رسمی در سال ۹۳ خبر داد وگفت: در این بازدیدها تعداد ۸۰۱۷۹سند مورد برسی قرار گرفت.
سعید محوری در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهارداشت:از تعداد ۴واحد ثبتی در سطح استان درسال ۹۳تعداد ۱۶۴ مرتبه بازرسی ودر پنج ماهه سال ۹۴ تعداد ۵۶ مرتبه بازرسی از دفاتر اسناد استان اسناد آنها مورد برسی قرار گرفت.
وی افزود : در سال گذشته تعداد ۸۰۱۷۹ سند ودر سال جاری ۳۲۷۵۹سند در دفاتر اسناد رسمی در این بازدیدها مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل ثبت اسناد واملاک استان کهگیلویه وبویراحمد بیشترین تخلفات دفاتر اسناد رسمی را دراین بازدیدها را ،عدم تکمیل ذیل اسناد وثبت دفاتر از جهت امضاء سردفتر ودفتر یار ،عدم ثبت سند موضوع گواهی بند ۱۴۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی در ذیل دفاتر،عدم رعایت ماده ۶۴ و۶۶ قانون ثبت وبند ۸۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی برای افراد بی سواد وعدم توجه به ماده ۱۸قانون دفاتر وماده ۱۹ آیین نامه اسناد جاری تنظیمی بوده است .
محوری در ادامه از تعداد ۲۸ مرتبه بازدید از دفاتر ازدواج با بررسی ۲۹۱۹ سند در سال ۹۳ و تعداد ۲۷ مرتبه بازدید از این دفاتر در سال ۹۴ با بررسی ۲۰۹۴سند نیز خبرداد وگفت:در همین بازه زمانی ۱۷ مرتبه بازدید از دفاتر طلاق در سال گذشته وتعداد ۴۸۹ سند مورد بررسی قرار گرفت و۱۲مرتبه بازدید در سال جاری با بررسی ۵۲۸ سند انجام شد .
وی بیشترین نوع تخفات دفاتر ازدواج وطلاق در سطح استان را عدم توجه به آزمایش پزشکی زوجین، قید شناسنامه یکتا در دفتر جاری ،عدم درج مشخصات سردفتر وکارکنان در دید عموم ،رعایت نکردن بند ۱۴۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی ،عدم اخذ امضای پدر زوجه وعدم دقت در تحریر دفتر ذکر کرد.
محوری تشدید بازرسی مستمر از دفاتر اسناد رسمی ازدواج وطلاق برای جلوگیری از تخلف وارائه خدمت در چهار چوب قانون را از وظایف ثبت اسناد عنوان کرد وگفت در مجموع در سال ۹۳ تعداد ۲۰۹ مرتبه بازدید ودر سال جاری تا کنون ۱۰۴مرتبه بازدید از دفتر اسناد رسمی ،دفاتر ازدوج وطلاق در سطح استان صورت گرفته است.

نام:

ایمیل:

نظر:

لطفا توجه داشته باشید: نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهد شد و نیازی به ارسال مجدد نظر شما نیست