بنیاد نخبگان کهگیلویه وبویراحمد از نفس افتاده

بنیاد نخبگان کهگیلویه وبویراحمد از نفس افتاده

امیدوارم که مسئولان بیش از هرزمان دیگری به اهمیت توجه به مسائل نخبگان بیندیشند و بنیاد نخبگان در دولت تدبیر امید از نفس نیفتد و با داشتن برنامه ای مدون نفس تازه ای بگیرد که نشاط وشادابی وسر زندگی را برای نخبگان این سامان به ارمغان بیاورد.

گزارش تصویری

گردشگری

خبرگزاری های کشوری سایت‌های استانی