اجرای برنامه های بزرگداشت سوم خرداد با شکوهتر از سالهای گذشته

اجرای برنامه های بزرگداشت سوم خرداد با شکوهتر از سالهای گذشته

نسیم دنا – جاماسب بهمنیار در جلسه ستاد بزرگداشت سوم خرداد شهرستان دنا که در محل سپاه ناحیه دنا برگزار شده بودگفت. برنامه های سوم خرداد در سال اقتصاد وفرهنگ باعزم ملی ومدیریت جهادی با شکوهتر از هرسال در شهرستان دنا برگزار می شود

گزارش تصویری

گردشگری

خبرگزاری های کشوری سایت‌های استانی