جانشین فرماندهی سپاه ناحیه دنا خبر داد:

اجرای برنامه های بزرگداشت سوم خرداد با شکوهتر از سالهای گذشته

نسیم دنا - جاماسب بهمنیار در جلسه ستاد بزرگداشت سوم خرداد شهرستان دنا که در محل سپاه ناحیه دنا برگزار شده بودگفت. برنامه های سوم خرداد در سال اقتصاد وفرهنگ باعزم ملی ومدیریت جهادی با شکوهتر از هرسال در شهرستان دنا برگزار می شود ...