باهنر ‌در جلسه «تبیین نسبت اعتدال و اصولگرایی» مطرح کرد

علت رئیس جمهور شدن روحانی

دبیر جامعه اسلامی مهندسین گفت : علت اصلی این نتیجه انتخابات یازدهم را در این می‌بینم که افکار عمومی کشور پس از 16 سال درگیری و یا حتی تفکر و تعامل با دو جریان تندرو اصولگرایی و اصلاح‌طلبی به اعتدال و میانه‌روی پناه بردند ...