برگزاری دوره بصیرت‌افزایی دفاتر امور بانوان و خانواده استانداری‌های سراسر کشور
برگزاری دوره بصیرت‌افزایی دفاتر امور بانوان و خانواده استانداری‌های سراسر کشور

برگزاری دوره بصیرت‌افزایی دفاتر امور بانوان و خانواده استانداری‌های سراسر کشور

دوره بصیرت افزایی مدیران کل دفاتر امور بانوان و خانواده استانداری‌های کشور به میزبانی استانداری خراسان رضوی در مشهد برگزار شد.

گزارش تصویری

گردشگری

خبرگزاری های کشوری سایت‌های استانی