رئیس ستاد دکتر روحانی در شهرستان بویراحمدخبرداد:

برنامه های متنوع برای ایجاد شور و نشاط انتخاباتی در شهرستان بویراحمد

سید رضا عسکری از برگزاری جشن نیمه شعبان در روز جمعه 22 اردیبهشت خبر داد و افزود: این آیین در محل دفتر ستاد روحانی در شهر یاسوج اجرا می شود. ...