• تاریخ: 2018/08/05
  • شناسه خبر: 9984

آگهی مزایده عمومی شهرداری چیتاب

آفتاب دنا : شهرداری چیتاب با عنایت به مصوبه شماره 116/24 مورخه 97/02/13 شورای اسلامی شهر چیتاب در نظر دارد یک دستگاه مینی بوس ایویکو مدل 1390 را از طریق مزایده با شرایط زیر به فروش برساند. ...

e7b279be6a862d254f0e7cc4dde2874e_Lآفتاب دنا : شهرداری چیتاب با عنایت به مصوبه شماره ۱۱۶/۲۴ مورخه ۹۷/۰۲/۱۳ شورای اسلامی شهر چیتاب در نظر دارد یک دستگاه مینی بوس ایویکو مدل ۱۳۹۰ را از طریق مزایده با شرایط زیر به فروش برساند.

الف- مشخصات ماشین آلات مورد مزایده:

مینی بوس ایویکو تیپ A5012 مدل ۱۳۹۰ بنام شهرداری چیتاب به شماره موتور ۰۹ j1669 شماره شاسی NAZA512S4KA902084  به قیمت پایه مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری ۱،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال معادل ۱۱۰ میلیون تومان

ب- شرایط مزایده:

مبلغ ضمانت نامه بانکی بابت شرکت در مزایده ۵ درصد قیمت پایه می باشد و شرکت کنندگان می بایست چک تضمینی بابت سپرده شرکت در مزایده را در وجه شهرداری چیتاب تحویل شهرداری نمایند.

۲– محل دریافت اسناد مزایده و بازدید از وسیله نقلیه مذکور: دریافت اسناد مزایده و بازدید از وسیله نقلیه مذکور از تاریخ۹۷/۵/۱۴ لغایت ۹۷/۰۵/۲۰  در محل شهرداری چیتاب به استثنای روزهای تعطیل می باشد.

۳-مهلت دریافت پیشنهادات :از تاریخ ۵/۲۱/ ۹۷ لغایت۹۷/۵/۲۸

۵-محل تحویل پیشنهادات:  شرکت کنندگان می بایست چک تضمینی مربوط به سپرده شرکت در مزایده را در پاکت )الف (و پیشنهاد قیمت را در پاکت) ب (قرار داده و هر دو پاکت در بسته را تحویل شهرداری چیتاب نمایند.

۴- تاریخ بازگشایی پاکات : کلیه پیشنهادات رسیده در روز دوشنبه مورخه۹۷/۰۵/۲۹ با حضور اعضای کمیسیون معاملات شهرداری باز و قرائت می شود.

۶- به پیشنهادات مخدوش ،مشروط، فاقد امضاء ، چک تضمینی و فیش واریزی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۷- در صورت انصراف برنده نفر اول سپرده وی به نفع شهرداری مربوطه ضبط و مورد مزایده با قیمت پیشنهادی به نفر دوم واگذار می گردد و این شرایط برای نفر دوم و سوم نیز صادق می باشد.

۸- برندگان مزایده مکلف هستند ظرف مدت ۱۰ روز اداری پس از ابلاغ به آنها نسبت به تسویه حساب کامل اقدام نمایند به هیچ عنوان تقسیط مبلغ پیشنهادی مزایده امکان پذیر نمی باشد.

۹- کلیه هزینه های ثبتی دفترخانه ای  نقل و انتقال سند مالکیت عوارض و دارایی ، خلافی و همچنین هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد

۱۰- شرکت کنندگان می توانند همه روزه در وقت اداری جهت  اطلاعات بیشتر به شهرداری چیتاب مراجعه و در صورت نیاز با شماره همراه ۰۹۱۷۵۹۴۱۰۲۹ ( آقای رجائی نسب ) تماس حاصل نمایند.

شهرداری چیتاب

نام:

ایمیل:

نظر:

لطفا توجه داشته باشید: نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهد شد و نیازی به ارسال مجدد نظر شما نیست