• تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۲
  • شناسه خبر: 991

نسیم دنا شماره ۱۹۷

هفته نامه نسیم دنا شماره 197منتشر شد دراین شماره گزارشی ازبرگزاری همایش گردشگری در روزهای 31اردیبهشت ویکم خردادماه ،گزارشی از همایش شوراها،فعالیتهای بسیج سازندگی واخبار متنوع استانی چاپ شده است. ...

Untitled-1