• تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
  • شناسه خبر: 9298

-۶۹۴۹۹

سخنرانی زراعی نماینده بویراحمد ودنا در همایش بزرگ کارگری ...