• تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
  • شناسه خبر: 9274

-۶۹۵۴۵

حضور مدیرکل امور بانوان استانداری در کنار مدیرکل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان در همایش بزرگ کارگری ...

حضور مدیرکل امور بانوان استانداری در کنار مدیرکل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان  در همایش بزرگ کارگری