• تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
  • شناسه خبر: 9274

-۶۹۵۴۵

حضور مدیرکل امور بانوان استانداری در کنار مدیرکل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان در همایش بزرگ کارگری ...