• تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
  • شناسه خبر: 8674

پایگاه خبری تحلیلی آفتاب دنا مجوزفعالیت گرفت

ایگاه خبری تحلیلی آفتاب دنا که سال گذشته درخواست خود نسبت به اخذ مجوز فعالیت را به هیأت نظارت بر مطبوعات ارائه داده بود که در جلسه 16 بهمن ماه 96 هیئت نظارت بر مطبوعات، با صاحب امتیازی و مدیر مسئولی سید ابراهیم موسوی ا ...

IM999پایگاه خبری تحلیلی آفتاب دنا به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی سید ابراهیم موسوی اصل مورد موافقت هیات نظارت بر مطبوعات قرار گرفت.

در جلسه مورخ ۱۶ بهمن ۹۶ شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات و پایگاههای خبری مورد بررسی قرار گرفت که طی آن با صدور مجوزبه شماره ۸۱۰۵۱ برای فعالیت پایگاه خبری تحلیلی آفتاب دنا موافقت شد.

پ““`

این رسانه که در زمینه  فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی فعالیت می کند به نشانی www.aftabdena.ir  در دسترس قرار دارد.

به گفته مدیر مسئول، آفتاب دنا آمادگی دارد تا آثار نویسندگان و صاحبان قلم و اندیشه را در حوزه ها و زمینه های مختلف منتشر نماید.