• تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۰۱
  • شناسه خبر: 7800

نسیم دنا شماره ۲۹۷

نسیم دنا شماره 297 منتشر شد در این شماره گزارشهایی از تودیع ومعارفه استاندار ،نظام مهندسی ساختمان ،شرکت توزیع نیروی برق و اخبار متنوعی از استان به چاپ رسیده است ...