• تاریخ: 2017/05/14
  • شناسه خبر: 7053

باحضورحجت الاسلام احمدمازنی:

همایش بزرگ حامیان “روحانی” دردهدشت برگزارشد

آفتاب دنا: باحضورحجت الاسلام احمدمازنی نماینده مردم تهران واصلاح طلبان شاخص کهگیلویه همایش بزرگ حامیان دکترروحانی دردهدشت برگزارشدسیدنعمت الله صدوقی ضمن عرض خیرمقدم گفت:مناظره هاتمام شده است.جوانمردی وناجوانمردی هادیده ش ...

88آفتاب دنا: باحضورحجت الاسلام احمدمازنی نماینده مردم تهران واصلاح طلبان شاخص کهگیلویه همایش بزرگ حامیان دکترروحانی دردهدشت برگزارشد
سیدنعمت الله صدوقی ضمن عرض خیرمقدم گفت:مناظره هاتمام شده است.جوانمردی وناجوانمردی هادیده شده است شعارهاووعده های توخالی مشاهده شدودرایت وعقل سلیم هم مشاهده شد. قائم مقام ستادروحانی درشهرستان کهگیلویه بااشاره به تیم تیم دکترروحانی کارراتمام کردندبیان کرد:درسه مناظره سنگین وبااتهامات ووعده های پوچ وتوخالی ووعده های پوپولیستی وبانام یارانه وکارانه عده ای قصد داشتندمردم رافریب دهندودولت راناکارآمدنشان دهند.

صدوقی اظهارداشت:جهانگیرقهرمان ومردی که زندگی آن باپاکی،اخلاص وتجربه ایران لایه های مدیریت راطی نمودتابه بالاترین مقام یعنی مقام اول معاون ریاست جمهوری رسیووافتخارمااین است که هرچی گشتندچیزی برعلیه این دومردپیدانکردند ومادرودمیفرستیم به آقای قالیباف که صداقت وپاکی روحانی وجهانگیری رانشان دادید.
وی بااشاره به کارخوب تیم روحانی وحذف تیم مقابل تصریح کرد:رقابت بین روحانی و رئیسی نیست همچنین بین روحانی وقالیباف هم نیست بلکه بین روحانی وآرای خاموش است ورقیب قدرروحانی مردمی هستندکه هنوزتصمیم خودرانگرفتند.

وی افزود:تیم حریف باوعده وپول ولی مابایدبابینش وخردمردم راآگاه کنیم ومردم راپای صندوق رای بیاریم وازامرووزهمه مسولیم تادرروستاهاوخانه هابامردصحبت کنیم وآرای خاموش رابه تحرک دربیاوریم.
این اصلاح طلب شاخص خاطرنشان کرد: روحانی اصلاح طلب نیست اماگفتمان ایشان اصلاح طلب است اکثریت رای روحانی اصلاح طلبان هستندولی اصولگرایان معتدل هم برای ایشان بابازکردن ستادهاوتبلیغات ازایشان حمایت می کنند.

صدوقی بابیان اینکه من یک اصلاح طلب نابم وهیچگاه ازافکارم دست نمی کشم عنوان کرد:روحانی متعلق به اصلاح طلبان واصول گرایان معتدل است واصولگرایان واصلاح طلبان دوبال انقلاب هستندوماباافراطیون مخالفیم افراطیونی که اصولگرایان معتدل راهم قبول ندارند.
صدوقی افزود:وحدت راسرلوحه کارخودقراردهیدتاپیروزی بزرگی رادرروز۱خردادبعنوان جشن ملی برپاکنیم.

حجت الاسلام احمدمازنی اظهارداشت: وقتی نگاه میکنیم سالهای دور را که اقوام مختلف از میهن عزیز ایران مظلومانه دفاع نمودند قوم لردرهمه تاریخ این سرزمین، تحول خواه وازادی طلب واصلاح طلب بوده است.
وی گفت:تاجایی که اطلاع دارم مردم این منطقه ازاسکندرمقدونی اصلاح طلب بودند و تصمیمات تاریخی این قوم حق شناس که به هنگام و درست تصمیمات تاریخی گرفته درسرنوشت ایران عزیز تاثیر گذار بوده است .
مازنی ادامه داد انقلاب ۵۷که کشورماهم ازسوی دشمنان خارجی وحاکمان بااستبداد میخواستندملت راتحقیرکنند همه مردم ایران حرکتی تاریخی کردند وبا شجاعت نظام اسلامی راتاسیس نموند.
نماینده مردم تهران گفت: دردفاع مقدس مردم عشایرمنطقه کهگیلویه در دفاع از ناموس ملت نقشی تاریخی ایفا کردند.
احمد مازنی تاکید کرد:مامیگوییم انقلاب یکبارواصلاحات برای همیشه و وقتی درسال ۷۶شمامتوجه شدید که عده ای قیم ماابانه میخواستند قوه مجریه را باانتخاب خود مدیریت کنند که بر اساس خواست ورای شما نباشد شمابا۲۱میلیون رای به خاتمی زمینه رابرای خلق پیروزی فراهم کردید و شرایط انحراف درمسیرانقلاب راقطع وزمینه رابرای مقابله باواپس گرایی فراهم نمودید ودوم خرداد را افریدید و سالها درچارچوب جامعه مدنی موردنظر نبی خدا(ص)و سیدالشهدا(ع) اصلاحات بر اثر مکتب اباعبداله ومکتب امام راحل حرکت نمود.
وی سال ۸۴ را یکی ازنشیب های کشور دانست و گفت که ۸سال دولت قبل ازحمله مغول ها هم بدتربود.

مازنی گفت:۸سال زورواستبداد که به پایان رسید همه تحول خواهان وعدالت طلبان وهمه کسانی که دل درگرو انقلاب واندیشه امام وایثار رزمندگان داشتند به این نتیجه رسیدندکه باحرکت محکمی انقلاب را از مسیر انحرافی به مسیر درست برگردانند.
وی ادامه داد:وقتی راننده قوه مجریه با قدرت واپس گرایی بادنده عقب دربدترین شکل توهین به ملت ایران به شخصیت همسرشخصیتی که رقیبش بود وتوهین کردبه سروبزرگ اعتدال رفسنجانی بزرگ واهانت کرد به چهره نجیب انقلاب ناطق نوری که ازبزرگان اصولگرای کشوربوده وهست و حرمت سپاه و روحانیت ودانشگاهیان و بسیج رایکباره زیر پا گذاشت وبارفتارهای دور از انتظار که کشور را درمسیر بد قرارداده بود اصلاح طلب و اصولگرای معتدل دست به دست هم دادند و بر اساس عقل وزمان شناسی شخصیت مدیرومدبر رابنام حسن روحانی برگزیدند.

مازنی گفت: نگاهی بافحش وباهتاکی قطعنامه صادر و ان را کاغذپاره میداند وموجب اجماع جهانی علیه ماشده بود ونگاهی دیگرسردارانی چون محمدجوادظریف وشیخ دیپلمات ما با هدایت مقام معظم رهبری برابر قدرت ها مذاکره کردند تاثابت کنند که ملت مااهل گفتگو مداراواهل اخلاق است وتوانست دربازی بردبردباهمه دنیاپیروز شود.
مازنی ادامه داد دران سونگاهی است که با گشت ارشادبرای اصلاح جامعه و تزریق گریه وختم با کمک صداوسیمای میلی از نشاط جوانان بیمناکند و نگاهی دیگر لبخندو شادی ونشاط جوانان راحق انها میداند و براین باوراست چنین جوانانی امیدی به زندگی دارند و این نگاه عقلای اصولگرا و اصلاح طلب هست که باید به جوان امیدداد به دختران وپسران اعتماد کرد واگرچنین شود هم مسکن هم حجاب وهم جامعه را خود جوانان حل میکنند.

نماینده مردم تهران درادامه مقایسه دو نگاه امروز در جامعه افزود نگاه اقتصادی نفت بشکه ۱۵۹دلاری وبی برنامگی ونگاهی دیگر که با
مدیریت باید در اقتصاد سرمایه گذاری کرد وبین مردم تفاوت قائل نشود چون فرعون به دسته بندی ۹۶ و۴درصدی در قدیم معتقدبود و درنگاه امام ورهبری بایدفضارابرای سرمایه گذاری فراهم وسرمایه گذرباید احساس امنیت کند چون پول راتقسیم کردن هنرنیست بلکه هنر توسعه ریل وکشاورزی و دیگر ملزومات یک جامعه پیشرفته است .

مازنی گفت: در نگاه این گروه نگاه به مقدسات ابزاری است اما نگاهی ما می گوید امام زمان(عج) وامام رضا(ع)و شهدا هنرمندان مایه افتخارهمه هستندونباید بگذاریم شهداومقدسات سرمایه ای برای رسیدن به ر یاست جمهوری شود.
مازنی ادامه داد ما نباید از این مقدسات هزینه کنیم وبانبات و پارچه ومشهدبردن مجانی و برنامه صداوسیما واذان ونماز پخش کردن فردموردنظر مردم را فریب دهیم و روزنامه ای که ازبیت المال استفاده میکند ولی ازاین طریق ازچنین شخصی حمایت میکند کارمندان ان روزنامه بدانند که نانی که میخورند ازگوشت سگ حرامتراست.
عضولیست امید مردم تهران درمجلس شورای اسلامی با اشاره به انتخابات پیش رو افزود مردم باید پاسخ دهند ایامیخواهنداسب سرکش رادرسال ۸۴ حرکت دهند ویااسب امید را مثل سال ۹۲ در فضای امن حرکت دهند و از سر عقل وتدبیرارتباط با جهان برقرارکند.
مازنی تاکیدکرد درنگاهی ازدید بزرگان انها رای زینتی است ودرنگاه ما میزان رای ملت است و در ترکیب این گروه ازاصولگرایان واصلاح طلبان چون مرحوم هاشمی وسیدحسن خمینی وسروبزرگ اصلاحات خاتمی و شیخ اصولگراناطق نوری دراین جریان هماهنگ قرارگرفتند و قطاراصلاحات درایستگاهی همه راسوارکرد و مجموعه جریان معتدلین وسیاسی درون نظام هستندکه میخواهند امور کشور با عقلانیت پیش رود.
این نماینده گفت: مابا برخی ازاعضای جبهه پایداری درجریان انتخابات تهران صحبت کردیم وگفتیم عاقل شوید و شماهم به قطارمابپیوندیدومردم خسته شدند و دیگر جوانان نمی خواهند بالوله وگازانبری رفتارشود و به چه زبانی بگویند که شما رانمیخواهیم.
وی افزود :با صبرملت واخلاق مداریروز ۲۹اردیبهشت مردم دنیا ازایران پیام امنیت وارامش درسایه هدایت های مقام معظم رهبری خواهند شنید و دکترروحانی همانطور که به مردم قول داده بود تحریم های هسته ای رابردارد ودیروزقول مردانه داد دردوره بعدبقیه تحریم هارابرمیدارد و  کشور در مسیر توسعه قرارخواهدگرفت.
مازنی درپایان گفت ۴سال اول دولت دکترروحانی اواربرداری بود و۴سال اینده دوران کاشت داشت وبرداشت با مدیریتی که درسایه اندیشه امام ورهنمودهای رهبری نظام وسیاست ایشان تحقق مییابد خواهدبود و روز۲۹اردیبهشت باحترام برای سایر جریان هاجلوه ای دیگر ازشکوه مردمی را نمایش می دهیم.

نام:

ایمیل:

نظر:

لطفا توجه داشته باشید: نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهد شد و نیازی به ارسال مجدد نظر شما نیست