• تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۰
  • شناسه خبر: 2092

هفته نامه نسیم دنا شماره ۲۰۹

هفته نامه نسیم دنا شماره 209 منتشر شد در این شماره گزارشی از فعالیتهای معاونت آموزش متوسطه استان وفعالیتهای کتابخانه های عمومی به چشم می خورد .اخبار متنوع دیگری از خدمات دولت از گوشه وکنار استان نیز در این شماره جه اطلا ...