• تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۲۵
  • شناسه خبر: 1744

نسیم دنا شماره ۲۰۶

نسیم دنا شماره 206منتشر شد در این شماره گزارشی از فعالیتهای دانشگاه یاسوج ودانشگاه علوم پزشکی واخبار متنوع دیگری از مسائل استان به چاپ رسیده است ...