هفته نامه شماره ۳۲۳

هفته نامه شماره ۳۲۳

در شماره ۳۲۳ هفته نامه نسیم دنا گزارشی از فعالیتهای دانشگاه فنی وحرفه ای به همراه اخبار متنوع دیگری از رویدادهای استان به چاپ رسیده است.

هفته نامه نسیم دنا شماره ۳۲۲

هفته نامه نسیم دنا شماره ۳۲۲

هفته نامه نسیم دنا شماره ۳۲۲منتشر شد در این شماره گزارشی از پل سوم بشار که بعد از ۱۵ سال زیر بار ترافیک رفت و مطالب متنوع دیگری از رویدادهای استان به چاپ رسیده است.

همراه اول

گزارش تصویری

گردشگری

خبرگزاری های کشوری سایت‌های استانی