خرید و فروش آرا توسط برخی افراد و کارتل‌های اقتصادی کاملاً مشهود بوده / شورای نگهبان بر اساس مستندات ارائه شده به تخلفات انتخاباتی در بویراحمد بزرگ رسیدگی کند / باید با افرادی که در حوزه انتخابیه بویراحمد بزرگ پول پاشی کردند برخورد شود / عدم نظارت و کنترل درست صندوق‌ها در این دوره کاملاً مشهود بود
مهدی روشنفکر در نطق میان دستور و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد

خرید و فروش آرا توسط برخی افراد و کارتل‌های اقتصادی کاملاً مشهود بوده / شورای نگهبان بر اساس مستندات ارائه شده به تخلفات انتخاباتی در بویراحمد بزرگ رسیدگی کند / باید با افرادی که در حوزه انتخابیه بویراحمد بزرگ پول پاشی کردند برخورد شود / عدم نظارت و کنترل درست صندوق‌ها در این دوره کاملاً مشهود بود

خرید و فروش آرا توسط برخی افراد و کارتل‌های اقتصادی کاملاً مشهود بوده / شورای نگهبان بر اساس مستندات ارائه شده به تخلفات انتخاباتی در بویراحمد بزرگ رسیدگی کند / باید با افرادی که در حوزه انتخابیه بویراحمد بزرگ پول پاشی کردند برخورد شود / عدم نظارت و کنترل درست صندوق‌ها در این دوره کاملاً مشهود بود

متقاضیان برای احتساب سابقه بیمه دوران خدمت سربازی اقدام کنند
مدیرکل تأمین‌اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد

متقاضیان برای احتساب سابقه بیمه دوران خدمت سربازی اقدام کنند

مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی که ۲ سال سابقه پرداخت حق‌ بیمه داشته و خدمت سربازی را گذرانده باشند،برای افزوده شدن این دوران به سنوات سابقه بیمه‌ای خود اقدام کنند.

همراه اول

گزارش تصویری

گردشگری

خبرگزاری های کشوری سایت‌های استانی